døgnvaktDøgnvakt er for våre kunder som krever det lille ekstra. Vi har folk på jobb hele døgnet, og passer på og løser tekniske utfordringer mens nattdyr er ute å jakter. Vi passer på – hos oss er du helt trygg.

Vi blir enige om omfang og hva som skal inngå i avtalen. Det er opp til deg hva vi skal gjøre, og vi stiller vårt fullt kompetente mannskap til din disposisjon – hele døgnet. Det er selvsagt også mulig å ringe oss 0413 på natta til vår døgnvakttjeneste, dersom du opplever feil eller mangler.

Vi er alltid våkne. Alltid.

Kontakt oss i dag, så blir vi sammen enige om hva du trenger.

Døgnvakt er en av våre viktiste tjenester!

Vår erfaring er at mange leverandører av nettsider tilbyr såkalt «100% oppetidsgaranti». Vi vet at det ofte ikke stemmer. Vi har systemer og overvåkninger på alle våre kunders interne og eksterne servere, og vet at dette er en sannhet med store modifikasjoner. Døgnvakt er ment for dere som har systemkritiske løsninger ut mot kundene, og ikke ønsker å monitorere dette selv, som er ressurskrevende.

Vi vet hva vi holder på med, og vi har de rette mannskapene til å kunne passe på dine tekniske løsninger.